Anmälan Gradering

Graderingen är i c-hallen 25/5

startar kl 12.30 och slutar senast kl 16.00

 
 
mon = under 15 år
kyu = över 15år
 
Nytt streck
Bälte 230cm kyu/mon
Bälte 250cm kyu/mon
Bälte 275cm kyu/mon
Bälte 300cm kyu
Bälte 325cm kyu
Bälte 340cm kyu