Kalender2019


7 jan

Terminsstart

9 jan

Nybörjarstart

24 feb

Årsmöte kl 14.30

2-3 mars

Tävling Karate Masters, Malmö

8 mars

Bowling kl 18:00 (Höganäs)

9-10 mars

Kataläger Bromma (avfärd från höganäs 8/3)

5 april

Pizza efter fredagsträningen

13-14 April

Tävling Swedish Karate Open

27 april

Dagsläger i Södra Sandby kl 10:30 - 16:30

10  maj

Pizza efter fredagsträningen

25 maj

Gradering kl 12.30 - 16.00 i C hallen

25 maj

Avslutning vårterminen; grill & bad

6 juni

Start sommarträning (hösttermin) träningstider meddelas via WhatsApp

15-16 juni

Läger Spanien (tränarna)

25-30 juni

Sommarläger Mora

12 aug

Start ordinarie träningstider

12 aug

Nybörjarstart

24-25 aug

Läger C Hallen, Höganäs

21 sept

Laserdome 16.20-17.20

5 okt

Utbildning Karatefys (tränarna)

26 okt

Filmkväll samt övernatting för de som vill

16 nov

Dagsläger i Lund

7 dec

Gradering kl 12-16

7 dec

Avslutning kl 18-

18 dec

Sista ordinarie träningsdag HT19

8 jan -20

Nybörjarstart

13 jan -20

Termnsstart "fortsättare"

23 feb-20

Årsmöte

mars -20

Kataläger Bromma

9 maj -20

Gradering

Terminsavslutning

24-28juni

Sommarläger Mora 2020

27 juni -20

Gradering Mora