Avgift

Höganäs Karateklubb

Goju Ryu


Medlemmar betalar avgifter vid terminsstart.

Nya medlemmar betalar avgiften senast efter de 4 provträningarna.

Avgifterna betalas in på bankgiro: 674-4072  eller  Swish: 1230563106

Du är såklart försäkrad genom Svenska Karateförbundet när du tränar hos oss, lär mer 


I träningsavgiften ingår så mycket mer förutom träningen:

De läger vi är med på eller arrangerar i Skåne och andra aktiviteter ex bowling, laserdom, mat efter graderingar (i Höganäs). Se kalender för att se vad vi hittade på 2019.

Vi har ingen försäljning av lotter eller liknande, utan samlar enbart in City Gross kvitton.

 

Medlemsavgift / kalenderår: 150 kr

 

Träningsavgift / termin:

Barn/ungdom (8-25 år)  600 kr

Vuxen (från 26år)   900 kr

 

Gäller enbart betalning i januari:

Rabatt vid betalning av både vår & hösttermin vid ett tillfälle -150kr.


Vid betalning, räkna ihop medlems & träningsavgiften och betala den tillsammans vid en betalning.

Exempelvis:

8-25år: 150+600+600 = 1350kr – 150kr = 1200kr för hela 2020

vuxna från 26år: 150+900+900 = 1950kr – 150kr = 1800kr för hela 2020

 

Ange vid betalning för och efternamn på den avgiften avser.

Är du osäker hör av dig innan du betalar.