Covid-19

Generella riktlinjer för träning med anledning av Covid-19


För de som är 15 år och äldre erbjuder vi träning online.


För personer födda 2002 eller senare har vi träning på

Höganäs Sportcenter B-Hallen


Lokalen har drygt 260m2 öppen yta, vi har begränsat antalet

till 20st samtidigt tränande.  


Det finns handdesinfektion tillgänglig i lokalen.


Alla skall:

  • Tvätta händer före och efter träning
  • Komma ombytt till träningen
  • Stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk

och ombeds:

  • Undvika att samåka till/från träning
  • Ta med ytterskor in i träningslokal för att undvika trängsel vid skohylla

 

Svenska Karateförbundets senaste riktlinjer för med anledning av COVID-19 innehåller klargörande av generella allmänna råd och pandemilagen, samt karatespecifika råd för träning. Gäller från 8/2

och framåt:

https://www.swekarate.se/globalassets/svenska-karateforbundet/dokument/riktlinjer_traning_210301.pdf