Drogpolicy

Höganäs Karate drogpolicy anti DANT

(Doping Alkohol Narkotika Tobak)


Policyn omfattas ej av läkare ordinerade mediciner naturmedel och kosttillskott. Höganäs karate uppmuntrar till ett återhållsamt förhållande gentemot alla preparat som kan framkallar ett onormalt beroende eller beteende.


Dopningspreparat

Nolltolerans gäller för användande av dopingpreparat, medlem som ertappas med användande eller handhavande av sådant preparat polisanmäls och stängs av direkt.


Alkohol

Nolltolerans gäller för användande av alkohol i träningslokalen samt i anslutning till den samma, medlem som ertappas påverkad av alkohol avvisas samt stängs av från träning. Även ej medlemmar avvisas från träningslokal om de ertappas påverkade av alkohol. Vid sportaktiviteter där man bär klubbens emblem är det inte tillåtet att förtära några alkoholhaltiga drycker.


Narkotika

Nolltolerans gäller för användande av narkotika, medlem som ertappas med användande eller handhavande av narkotika polisanmäls och stängs av direkt


Tobak

Det råder tobaksförbud (rökning och snusning) i klubbens tränings lokal.

För medlemmar under 18 år råder även tobaksförbud vid samtliga aktiviteter klubbens regi. Medlemmar över 18 år uppmanas att som en god förebild till återhållsamhet av tobaksbruk i närvaro av minderårig medlem.


Åtgärdsplan

Varje överträdelse mot klubbens antidrog policy skall snarast rapporteras till styrelsen. Det är styrelsen som beslutar om avstängning men varje träningsledare har rätt att direkt avvisa personer från träningslokalen vid misstanke om överträdelse. Avstäng skall ske skriftligen med angiven anledning samt hur länge avstängningen gäller.


Information

Varje ny medlem skall informeras om klubbens policy, informationen skall sedan ges vid varje terminsstart. Minderårigas föräldrar informeras på samma sätt.

Vid minderårigs överträdelse skall alltid dennes föräldrar informeras.


Transporter

Vid transport till och från aktiviteter utanför träningslokalen i föreningens regi skall föraren vara opåverkad, föraren får inte heller befinna sig i ett bakrus. Vid sådan förekomst skall en annan förare utses skulle detta av någon anledning inte kunna ske skall annat färdmedel användas.