Ordlista

Ordlista


Vad är det vi säger?


Karate har många speciella ord.  Här är en liten hjälp för att lära sig vad de olika tekniker och ställningarna heter  och lite fler uttryck som kan vara bra att kunna.


Vanliga ord i dojon

Dojo (doo-joo) - Plats eller hall där stridskonsten praktiseras

Hajime (ha-ji-me) - Starta eller begynna

Karate-gi (ka-ra-te-gi) - Karatedräkt

Mokuso (mo-ku-so) - Befallning till meditation  före/efter lektionen

Obi (o-bi) - Bälte

Rei (re-i) - Befallning för bugning (hälsning)

Shomen (sho-o-me-n) - Huvudväggen

Shomen ni rei - Bugning framåt

Sensei (se-n-se-i) - Lärare, instruktör

Sensei ni rei - Bugning mot läraren

Otagai ni rei - Bugning mot varandra

Seiretsu (se-i-re-Tsu) - Befallning till uppställning före och efter lektionen

Seiza (se-i-za) - Ett formellt japanskt sätt att sitta

Tatte (ta-t-te) - Befallning att resa sig upp från Seiza positionen


Räkneord

Rei - 0

Ichi - 1

Ni - 2

San - 3

Shi - 4

Go - 5

Roku - 6

Shichi - 7

Hachi - 8

Kyuu - 9

Juu - 10A-Ö

A

Age - Lyfta upp

Age-uke - Uppåtgående blockering med armen

Age-zuki - Uppåtgående slag (först rakt)


B

Bushido - Krigarens väg


Choku - Rak

Choku-zuki - Rakt slag

Chudan - Bröst- och magtrakten

Chudan-choku-zuki - Rakt slag mot Chudan

Chudan-mae-geri - Spark mot Chudan

Chudan-shuto-uke - Blockering med handkanten vid Chudan-attack


D

Dachi - Benställning

Dan-zuki - Mer än ett slag med samma arm

Dojo - Plats där stridskonsten praktiseras


E

Empi - Armbåge

Empi-uchi - Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt


F

Fudo-dachi - Inrotad benställning (fötterna paralella)


G

Gedan - Nedre delen av kroppen (underlivet)

Gedan-choku-zuki - Rakt slag mot Gedan

Gedan-kekomi - Genombrytande spark mot Gedan

Gedan-tzuki - Slag mot Gedan

Gedan-uke - Blockering nedåt

Gi - Dräkt

Gyaku-zuki - Omvänt slag, ex: vänster arm då höger ben är framåt


H

Hachiji-dachi - Avstånd höftbred +45° vinkel på fötterna

Haishu - Baksidan av handen

Haishu-uchi - Slag mot Haishu

Haishu-uke - Blockering med Haishu

Haisoku - Ovansidan av foten (vristen)

Haito - Området mellan pekfingrets kant och tummen

Haito-uchi - Slag mot Haito

Hajime - Starta

hangetsu-dachi - Benställning med knäna inåtriktade

Hangetsu kata - En formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi

Hanmi - Färdigställning med högerna 45° framåt

Heiko-dachi - Avstånd höftbredd och fötterna rakt fram

Heisoku-dachi - Fötterna tillhopa riktade framåt

Hidari - Vänster

Hiji - Armbåge

Hiji-ate - Genombrytande armbågsteknik

Hiji-ichi - Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt (se Empi-uchi)

Hiraken - Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden

Hizagashira - Knäskålen


J

Jijy-kumite - Sparring (free-fighting)

Jodan - Ansiktet

Jodan-age-uke - Uppåt blockering vid attack mot ansiktet

Jodan-choku-zuki - Rakt slag mot ansiktet

Jodan-kekomi - Genombrytande spark mot ansiktet

Jodan-mae-geri - Spark framåt mot ansiktet

Juji-uke - Blockering med korsade armar


K

Kagi-zuki - Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90° vinkel

Kaisho - Öppen hand

Kakato - Häl

Kanku - Katateknik

Karate - Tom hand

Karate-gi - Karatedräkt

Krateka - Karateutövare

Kata - Formella övningar

Keage - Snärtig sparkteknik

Kekomi - Genombrytande sparkteknik

Kendo - Svärdstrid

Kentsui - Teknik med utsidan av handen när denna är knuten

Kentsui-uchi - Slag med Knetsui

Keri - Spark

Keri-wasa - Sprakteknik

Kiai - Skrik

Kiba-dachi - Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade

Kihon - Grundteknik

Kihon kumite - Grundsparring

Kizami-zuki - Slag med främre handen

Kokutsu-dachi - Benställning med 2/3 av tygnden på bakre foten

Konbanwa  - Godkväll

Ko-shi - Främre trampdynan

Kumite - Sparring


M

Ma-ai - Avståndsbedömning

Mae-ashi-geri - Spark framåt med främre benet

Mae-empi-uchi - Armbågsteknik framåt

Mae-geri - Framåt spark

Mae-geri-keage - Snärtig framåtspark

Mae-geri-kekomi - Genombrytande spark framåt

Mae-hiji-ate - Genombrytande armbågsteknik framåt

Mae-tobi-geri - "Flygande" spark framåt

Makiwara - En bräda att slå på för att träna fokusering

Mawatte - Vänd

Mawashi-geri - Rund-spark med Ko-shi eller Haisoku som träffar i 90° vinkel

Mawashi-zuki - Ett rund-slag

Migi - Höger

Mikazuki-geri - Rndspark med insidan av foten

Modotte - Befallning att återvända till den ursprungliga platsen

Mokuso - Befallning till meditation eller stilla kontemplation före och/eller efter lektionen

Morote-uke - Blockering där båda händerna används Uchi-uke med stöd av andra handen

Musubi-dashi - Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45°


N

Nagashi-uke - Blockering vid förflyttning bakåt

Nagashi-zuki - Slag under förflyttning

Naotte - Slappna av

Neko-ashi-dachi - Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft

Nidan-geri - Dubbel "flygand" framåt spark

Nihon-nukite - Handteknik med två fingrar

Nukite - De tre främre fingertopparna används


O

Obi - Bälte

Oi-zuki - Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet

Otagenirei - Hälsa mot varandra

Otoshi-empi-uchi - Armbågsteknik nedåt

Otochi-uk - Blockering rakt nedåt med armen

Otoshi-hiji-ate - Armbågsteknik nedåt (se Otoshi-empi-uchi)


R

Rei - Hälsa, buga

Reinoji-dachi - Benställning där fötterna formar ett L

Rensoku-geri - Kombinationsspark

Renzuki - Alternerande slag med båda händerna


S

Sanchin-dachi - Benställning med en fot på 30° axelavstånd bakom främre foten, knäna inåtpressade

Sanren-zuki - Tre slag i rad

Seiken-choku-zuki - Rakt slag där knogarna träffar

Seiretsu - Uppställning

Seisa - Sitt ned

Sensei - Lärare, instruktör

Sensei ni rei - Bugning mot läraren

Shizen-tai - Natrulig position med benen

Shomen - Huvudväggen

Shomen ni rei - Bugning framåt

Shuto - Huvudkanten mellan lillfingret och handleden

Shuto-uchi - Slag mot Shuto

Shuto-uke - Blockering med Shuto med böjd arm

Sochin-dachi - Diagonal bredbent benställning

Sokuto - Fotens yttre kant

Sokuto keage - Snartig sparkteknik med Sokuto

Soto-uke - Blockering med handleden utifrån in mot centrum

Suki - Öppnande, inledning


T

Tameshi-vari - Test av teknikernas styrka

Tanden - Medelpunkt

Tate - Uppåt

Tate-empi-uchi - Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-hiji-ate - Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-shuto-uke - Blockering med Shuto med rak arm

Tate-zuki - Rakt slag med knytnäven lodrät

Tatte - En befallning att resa sig upp från Seiza positionen

Teiji-dachi - Benställning formad som ett T med 30 cm avstånd mellan fötterna

Teisho - Nedre kanten av handflatan

Teisho-uchi - Slag med Teisho i båge

Teisho-uke - Blockering med Teisho

Teisho-zuki - Rakt slag med Teisho

Te-nagashi-uke - Följsam blockering med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt

Te-osae-uke - Blockering nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt

Tobi-keri - Hoppspark

Tobi-yoko-geri - Hoppspark åt sidan

Tsuki - Rakt slag

Tsuki-wasa - Tsuki tekniker


U

Ushi - Slag i båge

Uchi-hachiji-dachi - Benställning med fötterna 45° ionåt samt höftbredds avstånd

Uchi-uke - Blockering med handleden inifrån utåt

Uchi-wasa - Uchi tekniker

Uke - Blockering

Uraken - Baksidan av knytnäven

Uraken-uchi - Slag mot Uraken

Ura-zuki - Rakt slag med knuten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd

Ushiro - Baktåt

Ushiro-geri - Bakåtriktad spark

Ushiro-empi-uchi - Bakåtriktad armbågsteknik

Ushiro-hiji-ate - Bakåtriktad armbågsteknik


W

Wan - Arm


Y

Yame - Sluta

Yoi - Färdigställning, båda fötterna

Yoko - Sida, tvär

Yoko-empi-uchi - Armbågsteknik åt sidan

Yoko-geri - Spark åt sidan

Yoko-geri-keage - Snärtig spark åt sidan

Yoko-geri-kekomi - Genombrytande spark åt sidan

Yoko-hiji-ate - Armbågsteknik åt sidan

Yoko-kekomi - Genombrytande spark åt sidan

Yoko-tobi-geri - Hoppspark åt sidan


Z

Zenkutsu-dachi - Lång djup stabil ställning där främre knät är böjt, rakt bakre ben