Kostnad

Träningsavgifter

Medlemmar betalar avgifter vid terminsstart.


Nya medlemmar betalar avgiften senast efter de 2 provträningarna.

I de fall vi behöver skicka en faktura pga ej betalda avgifter tillkommer 75kr


Vårtermin 1 januari - 30 juni

Hösttermin 1 juli - 31 december


Barn/ungdom 8-25 år:   700kr/termin eller 1.000kr/helår*

Vuxen från 26 år:        1.000kr/termin eller 1.500kr/helår*

Familjeavgift:              1.850kr/termin eller 2.650kr/helår*


*OBS Helår gäller endast betalningar i januari & februari.


Karate-kids 6-7år (söndagar) 500kr/termin


Avgifterna betalas in på bankgiro: 674-4072 eller

Swish: 1230563106

Ange förnamn och efternamn på tränande


Osäker? Hör av dig innan betalning.