Dojo regler

Dojo regler


  • Visa respektera mot dina träningskamrater och din instruktör.

   

  • Har du blivit hjälpt eller korrigerad av en högre graderad elev/Kohai eller instruktör, svarar man med ett ”Hai” (=ja) respektive Hai Sempai för att visa att du har förstått.


  • Det är instruktören som korrigerar och rättar under träningen.

   

  • En ren Gi, personlig renlighet och kortklippta naglar är en självklarhet för varje karateka.

   

  • Kom i god tid till träningen.

   

  • Innan du går in eller ut i Dojon, bugar du mot shomen och hälsar med ett ljudligt ”Osu”.

   

  • Före och efter träningen utföres bugningsceremonin sittande i Seiza enligt följande:

                  Shomen-ni Rei = stilsymbolen för vår klubb

                  Keishu-ni Rei = grundaren av Goju-ryu

                  Yamaguchi Seiko Shihan-ni Rei  = den högste mästaren

                  Sensei-ni Rei = lärare (om sensei är på plats)

                  Sempai-ni Rei = instruktör

                  Ottagai-ni Rei = alla som tränar

   

  • Är du sen till träningen och inhälsning är påbörjad skall du vänta till den är klar. Hälsa mot instruktören med ”osu Sensei/sempai” beroende av grad. Utför därför bugningsceremonin själv och invänta instruktörens tecken att delta i träningen.

   

  • Om du måste sluta träningen tidigare skall du meddela detta till instruktören före träningen. Utför därefter bugningsceremonin själv innan du lämnar Dojon.

   

  • Måste du under träningen av någon orsak gå ut från Dojon, säg alltid till din instruktör först.

   

  • Den av de graderade som först upptäcker att någon med graden shodan (svart bälte) eller högre kommer in i Dojon påkallar uppmärksamhet med ett ljudligt ”Kiotski” där efter utföres hälsning ”Sempai-ni Rei /sensei-ni Rei mot denne, av samtliga."

   

  • Varken örhängen, ringar eller andra smycken samt tuggummi och snus är tillåtna under träning.

   

  • Ta med vattenflaska in i Dojon.

   

  • Alla former av droger är totalt förbjudna i Dojon, likaså att träna påverkad.

   

  • Skor är inte tillåtet i Dojon.

   

  • Skydd skall användas vid fightträning.

   

  • Att titta på vid träning. De som inte tränar (anhöriga etc) ombeds att inte vara i Dojon (träningslokalen) under träningen. 
   Är man exempelvis av medicinsk anledning tvungen att närvara, vänligen prata med ansvarig tränare innan träningspasset. Den som inte deltar aktivt i träningen, skall se på under tystnad för att inte störa de tränande.     

           Rei = buga     Hai= ja    Karateka = utövare    

           Gi = karateträkt    Dojo = träningslokal